Medlemsenkäten 2023 är här!

20 oktober 2023

Vad har egentligen unga för aktuella behov? Vet du om vad du är med i för förening? Hur tycker du det funkar i föreningshuset? I det stora strategiarbetet som gick i mål förra året genomfördes en medlemsenkät för att ta reda på lite mer om vad medlemmarna tycker och tänker. Det bestämdes att det blev så bra att vi gör det till en tradition! För hur vet vi annars om vi uppfyller våra syften och vilka nya behov som kan finnas hos våra medlemmar?

Enkäten är utformad utifrån vår idé och värdegrund och vår strategi What we want2022-2027.

Den utgår ifrån att vi vill utreda vad ungdomar har för behov idag och i framtiden, vetskapen om medlemskapet i KFUM Central, KFUM Centrals medlemskap i YMCA och YWCA. Dessutom har vi ett avsnitt som huvudföreningen i högsta grad kan påverka, nämligen åsikter om våra lokaler gällande trygghet, ändamål samt hur medlemmen upplever bemötandet av anställda inom KFUM Central.
Resultatet av enkäten kommer sannolikt att ligga som grund för eller i alla fall vara en betydande del av medlemsträffen som ska genomföras helgen 18-19 november.

Enkäten hittar du här.