Må Bäst! Vad händer nu och framöver

23 november 2023

Mycket händer i projektet nu. Läs om vad projektet håller på med just nu. Bland annat får du en uppdatering om projektet fadderverksamhet, ett spännande samarbete som är i rullning och projektets metod som just nu tas fram.

  • Fadderverksamheten är igång! I oktober hade fadderverksamheten sitt första möte. Nu planerar gruppen för fullt för ett lanseringsevent den 17 december.
  • Ett spännande samarbete mellan två Arvsfondsprojekt. Projektet Det syns inte kommer ta fram en utbildningsfilm om psykisk hälsa, skräddarsydd för KFUM Central.
  • Utbildning: Må Bäst! har tagit fram en skräddarsytt pass till KFUMs ledarskapsutbildning EMMA.
  • Psykisks hälsa 101 heter boken om psykisk hälsa som projektet arbetar fram och förväntas vara klar i mars.
  • Må Bäst! har äran att komplettera Central Baskets Traineeprogram
  • Styrgruppen träffas en gång i månaden

Fadderverksamheten

Hade sitt första möte i oktober. Gruppen består av ca 10 unga ledare som planerar för att skapa en trygg och öppen verksamhet för unga inom KFUM Centrals föreningar. Gruppen planerar i nuläget för verksamheten, men i stora penseldrag kommer Fadderverksamheten vara en plattform för unga att mötas, snacka och göra aktiviteter ihop. Faddrarna kommer vara trygga unga vuxna som skapar verksamheten. Faddrarna kommer också att få verktyg för att vara trygga förebilder. Exempelvis genom föreläsningar och kurser om ledarskap och psykisk hälsa.  

Närmast i tiden ligger lanseringseventet som gruppen planerar inför. Eventet kommer vara på KFUM Central den 17 december.
Är du mellan 13- 25 och nyfiken på verksamheten? KOM och häng på eventet. Vi söker både faddrar och deltagare som vill vara med och skapa den här viktiga plattformen! Håll utkik på KFUM Centrals Instagram och Facebook. Där kommer mer information läggas ut om eventet. Hör av dig till simon.danielsson@kfumcentral.se om du vill veta mer. 

Ett spännande samarbete är i rullning

Projektet Det syns inte arbetar med forskningsbaserat material för att främja psykisk hälsa. Samarbetet ska färdigställa den metod som Må Bäst! arbetar fram. Metodens syfte är att kunskapshöja om psykisk hälsa och ge unga verktyg för att må bra. Metoden riktar sig till föreningar och består av en utbildningsfilm och metodkort. Det syns inte kommer att skapa utbildningsfilmen och vara faktagranskare till metodkorten. Metoden beräknas vara klar för lansering under våren 2024.  

Utbildning/EMMA

Må Bäst! har tagit fram ett pass om psykisk hälsa i ledarskapsutbildningen EMMA. Tanken är att passet ska ge deltagarna ökad kunskap om ämnet psykisk hälsa men också att få reflektera och diskutera ämnet utifrån ett individ -och ledarskapsperspektiv.

Psykisk hälsa 101

Till våren har vi en informativ, viktig och interaktiv bok som vi ska sprida! Boken som projektet arbetar fram är delvis ett komplement till projektets metod men också tänkt som ett informationsmaterial till målgruppen unga generellt. Bokens består av grundläggande information om ämnet psykisk hälsa. Exempelvis: Vad är oro och ångest och vad är skillnaden på nedstämdhet och depression. Boken innehåller också reflektionsövningar och verktyg för att hantera känslor i stunden.

Samarbete med Central Basket

Central basket omarbetar innehållet i sitt Traineeprogram. Traineeprogrammet är en fyraårig programtrappa för unga Centralspelare för att utbildas till coacher,  Må Bäst! kommer att komplettera med delar om mental hälsa och ledarskap. Det är superkul att vi fått äran att bidra till att fler unga ledare får verktyg och kunskap för att främja psykisk hälsa!

Projektets styrgruppsmöten

Styrgruppen är ett superviktig forum för projektets relevans. Vi träffas en gång i månaden och diskuterar bland annat frågor om projektets arbetssätt och föreningarnas behov. I nuläget är vi (inklusive projektledare) åtta deltagare med representanter från: Centrals kansli, Ängsholmen, KFUM Gymnasterna,  Central basket samt representant från KFUM Centrals huvudstyrelse.

Vill du veta mer om projektet eller kontakta projektledare Frida eller Simon. Besök hemsidan HÄR