Skidresa

18 december 2023

Välkommen till Romme Alpin på skidresa!

Söndagen den 17 mars 2024 ordnar KFUM Central en skidresa till Romme Alpin, Borlänge. Alla medlemmar med vänner är välkomna att följa med på denna dagsutflykt som tar oss med buss till Romme. Resan börjar och avslutas på Cityterminalen. All info hittar du här.

Detta är en medlems- och familjedag, det innebär inte att alla behöver vara medlemmar utan medlemmen kan ta med föräldrar, syskon och vänner. Barn som åker ensamma utan föräldrar och inte som del en grupp med ledare från sin respektive medlemsförening bör vara 13 år; alltså hantera sig själv och sin utrustning och hålla tiden för hemresa.

Välkomna med till en föreningsgemensam dag önskar Mulle på KFUM-gymnasterna och Ulrika på kansliet.

Har du frågor så kontakta ansvarig ledare: Ulrika Alexandersson
Telefonnr: +46 –707 98 43 97 eller e-post: ulrika@kfumcentral.se