Skip to content
Sök

Välkommen Årsmöte!

Kallelse till Seniors Årsmöte!

14 mars 2024 KL 12.00 PÅ KFUM CENTRAL, Rosengatan 1

Enkel lunch och kaffe serveras i samband med mötet.

Anmälan senast den 9 mars till leila@kfumcentral.se, 08–12011400

 

Information om övrig verksamhet:

Yogan startar 2/2 kl. 11:00.
Kostnad: 500 kr per termin

Morgongymnastiken
är på måndagar 8.30-9.15. Gratis.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2024 är 200 kr.
Det är viktigt att den är betald senast den
13 februari om man avser att rösta vid KFUM Centrals (dvs
huvudföreningens) årsmöte den 13 april.
Medlemsavgiften och yogaavgiften
sätts in på Bg 633–3850, märk med namn.
Medlemmar i Senior har möjlighet att teckna ett gymkort för endast
100 kr/mån och då kan du träna hur mycket du vill varje dag 05.30-21.00.

För almanackan:
Sammankomster under våren är planerade till den 29 februari, 28 mars,
25 april och 30 maj. Separata kallelser kommer!

Välkommen till ett nytt verksamhetsår! /Styrelsen