Skip to content
Sök

Externa Bidragsgivare

Det finns många fonder och flera andra möjligheter att söka bidrag för kurser, projekt och andra satsningar för sin förening eller personligen.

KFUM region Stockholm Gotland har en fond som Du kan söka bidrag för att delta i aktiviteter som anordnas av KFUM i Sverige men även YWCA/YMCA internationellt. Den täcker upp till 75% av dina kostnader för personer 15-25 år Du hittar den här >>>