Skip to content
Sök

historiska dokument

KFUK och KFUM Central har en mycket lång och intressant historisk verksamhet. KFUM Central bildades 1884 och KFUK Central 1885 i Stockholm. De båda föreningarna har under lång tid samarbetat med varandra och i slutet på 1960-talet bildades KFUK-KFUM Central. Sedan 2011 har föreningen antagit varumärkesnamnet KFUM Central där M:et utläses “människor” och inte “män”.

Fyra tidsskrifter om Centrals historia:

  • KFUM i Stockholm under 50 år 1884-1934 beskriver KFUM Centrals första 50 år.
  • Arvet_de_gav_oss gavs ut 1984 och beskriver KFUKs och KFUMs historia från starten 1884. Denna kan du låna på KFUM Centrals kansli eller läsa här.
  • Vikingar_i_vitt gavs ut 1985 och handlar om KFUMs Gymnastikavdelningars första hundra år.
  • Magazin 125 gavs ut 2009 i samband med Centrals 125-årsjubileum och handlar om både historia och den dåvarande verksamheten.