Skip to content
Sök

Kris & Brand

Checklista brandskyddet

 

Se till att:

 inte ta in fler personer än vad lokalen/lokalerna är godkända för
 bekanta dig med utrymningsplanen – se planskiss
 utrymningsvägarna är markerade och upplåsta
 informera er grupp om var utrymningsvägarna finns
 utrymningsvägarna inte är blockerade med bord, stolar, kläder etc.
 ta reda på var släckutrustning finns och att du/ni kan hantera den
 placerar eventuella värmeljus på säker plats och under uppsikt

Innan lokalen lämnas

 

 eventuella värmeljus är släckta
 vid lån av köket, plan 5, se till att spis, kaffekokare, diskmaskin och dylikt är avstängda
 fönster är stängda
 inte lämna sopsäckar eller annat brännbart material nära husfasaden

Om det börjar brinna

 

 tryck in det väggfasta automatiska brand larmet – se planskiss. Brandlarmet är direktkopplat till brandkåren.
 utrym lokalerna omedelbart
 uppsamlingsplats är popplarna(höga träd) hörnet Rosengatan/Luntmakargatan om det går – försök att släcka – men ta inga onödiga risker släckredskapen finns placerade – se planskiss

 

KFUM Central har ett automatiskt brandlarms-system som är direktkopplat till brandkåren.

KFUM Central är bemannat då vi hyr ut lokaler. Dagtid vardagar är reception ansvarig för brandskyddet och kvällar och helger cafépersonal.

Sektionsföreningar och tillfälliga hyresgäster har skyldighet och ansvar att följa ovan nämnda checklista.

Maxantal för respektive lokal

 

Plan 1:
– Träningscenter: 150 pers

Plan 2:
– Lilla hallen: 80 pers
– Idrottshallen: 120 pers
– Träningscenter: 80 pers
Max 150 pers hela våningsplanet samtidigt

Plan 3:
– Café: 70 pers
– Sagabo: 8 pers

Plan 4:
– Snickarbacken: 40 pers

Plan 5.
– Lagunen: 16 pers

Plan 6:
– Kammakaren: 44 pers

Larmlista vid kris