Skip to content
Sök

Kom Med I Ungdomsforum

Det finns flera sätt att bli en del av Ungdomsforum

Här har vi listat hur du kan göra om du vill gå med:

  • Åk med på Ungdomsforum-resan

En gång per år, vanligtvis första helgen på höstlovet, gör Ungdomsforum en utbildningsresa. På denna resa åker cirka 16 ungdomar från våra medlemsföreningar eller från vår utbildningsmodell CLU*. För att åka med på resan ansöker man genom att kontakta Tommie, fyll då i formuläret>>. Du kan också bli nominerad av din medlemsförening, prata med din ledare som kontaktar Tommie. 

  • Delta i någon av våra utbildningar i CLU

Under maj månad genomför vi normalt två större utbildningshelger, Unga-leder-unga och Emma-utbildningen.2021 genomförs dessa helger i slutet av september (ULU) och början av oktober (Emma). Dessa ingår i KFUM Centrals ledarskapsutbildning (CLU) och är öppet för alla medlemmar att anmäla sig till. Du måste gå Unga-leder-unga för att kunna gå Emma. Om du deltar i CLU kan du därefter ansöka till Ungdomsforum genom att kontakta Tommie, fyll då i det här formuläret>> 

  • Ingen regel utan undantag..

Då vi strävar efter att ha en jämn fördelning från våra medlemsföreningar, IOP och våra utbildningar kan man ansöka om att vara med även utanför de två nämnda ansökningsperioderna. Vill du ansöka om att vara med, trots att du inte deltar i någon av ovan nämnda utbildningar tar vi stor hänsyn till hur fördelningen ser ut i Ungdomsforumgruppen. I dagsläget består Ungdomsforums deltagare av medlemmar ifrån Ängsholmen (70%), basket (25%) och gymnaster (5%). Vi prioriterar därför medlemmar ur Barn- och Ungdomskörerna och gymnasterna i första hand. 

Är jag garanterad en plats om jag söker?

Nej, om antalet platser är fyllda kan du inte garanteras en plats på resan. Unga-leder-unga och Emma-utbildningen har ett maxtak på 70 deltagare per helg, skulle antalet överstiga 70 är du inte garanterad en plats och hamnar på reservlistan. Om du söker direkt till Ungdomsforum kommer ett urval baserat på föreningstillhörighet, kön och ålder att ske. Du får alltid återkoppling när du skickat in din ansökan.

Ansökningsperioder 2021

  • Sista dag för ansökan till Unga-leder-unga och Emma-utbildningen är den 1a april varje år. 
  • Sista dag för ansökan till Ungdomsforumsresan är den 15 september varje år. 
  • Spontanansökningar är välkomna när som helst under året. 
  • Nomineringar från ledare kan inkomma fram till den 15 september varje år. 

*CLU står för Central ledarskapsutbildning och är en ledarskapsfokuserad utbildning som riktar sig både till medlemmar i Central och till personer som inte är medlemmar. Utbildningen innehåller flera steg, Unga-leder-unga, Emma-utbildning, träffar på KFUM (främst för nya medlemmar) och Bygga ledare/ Tree house-läger (främst för nya medlemmar).