Skip to content
Sök

Utbildningar

Här kan du läsa om: Helheten (George - Williams - Emma - Mary) - Y together - Vi-utbildningen - Safespace

Ledarskapsutbildningar

Vill du bli en bättre ledare? Gå en ledarskapsutbildning med KFUM Central!
Här kan du läsa mer om de olika utbildningar KFUM Central erbjuder.

Visste du förresten att de flesta av utbildningarna är helt gratis för medlemmar.

George Williams Emma & Mary

Helheten

”Helheten” är en ledarskapsutbildning som KFUM Sverige tagit fram och som är tillgänglig för alla Sveriges KFUM-föreningar. De första två delarna i Helheten kallas George och Williams  och de erbjuder vi till våra medlemmar här på Central.  De ingår bland annat i Vi – utbildningen.

Emma är steg tre i Helheten och är en fördjupningskurs i ledarskapsutveckling. Det fjärde och sista steget heter Mary och innebär en veckas intensiv fördjupande utbildning i ditt personliga ledarskap. Hit kan du endast bli nominerad efter att du genomfört de tidigare stegen. Emma arrangeras i samarbete med Distrikt Öst. Mary arrangeras av KFUM Sverige.

Är du intresserad av att gå EMMA eller MARY? hör av dig till tanja@kfumcentral.se

Viktigt Inflytande - Unga i ledande positioner

VI - utbildningen

VI står för Viktigt Inflytande och utgår från KFUM Centrals strategi ”What we want” och att vi ska bli ett mer gemensamt KFUM Central. Innehållet bygger på föreningsdemokrati och ledarskapsutveckling. Utbildningen erbjuder en stege där du kan få utbildning på din nivå och fortsätta utbilda dig inom ditt ledarskap.

Utbildningen innehåller en introduktion till ditt ledarskap inom KFUM. Deltagarna kommer att få verktyg och förståelse för sitt eget ledarskap. Genom Må bäst! kommer deltagarna också att få grundläggande kunskap om psykisk hälsa och verktyg för att påverka sitt mående positivt.   

En utbildningsresa till Köpenhamn

Y together

(Resan genomfördes 2023, nytt datum ej ännu bestämt)

Y together är en utbildningsresa för unga 13-17 år.

Är du redo för nästa utmaning och vill lära känna nya människor samtidigt som du får åka på en resa?

Projektnamnet Y Together hänvisar till namnet på våra världsförbund YWCA & YMCA samtidigt som det öppnar frågan ”Varför är det så viktigt att vi gör saker tillsammans”.  Det korta svaret är att det är när vi möts som vi växer. Genom att följa med på resan får du besöka vår systerförening i Köpenhamn samtidigt som du utbildas i aktuella och viktiga ämnen så som ledarskap, psykisk hälsa och förmågan att kommunicera. Genom att dela erfarenheter och bygga nätverk kommer du att inspireras och skapa långvariga relationer som kan vara värdefulla för din framtid.

Barnskyddsutbildning

Safe space

Safe Space är en digital barnskyddsutbildning för ledare och andra föreningsaktiva inom KFUM-rörelsen.
Syftet med utbildningen är att skapa trygga mötesplatser för alla barn och unga inom rörelsen. Målet är att alla KFUMs mötesplatser ska vara fria från diskriminering, kränkningar, trakasserier och övergrepp. Safe Space tar avstamp i KFUMs värdegrund, barnkonventionen, diskrimineringslagen och teorier kring våld och våldsförebyggande arbete.
Enligt ett beslut som togs på KFUM Sveriges Riksombudsmöte 2019 är Safe Space eller motsvarande barnskyddsutbildning obligatorisk för alla KFUM-ledare. Utbildningen är digital.

Andra utbildningar

EXTERNA FÖRELÄSNINGAR

KFUM Central anordnar vid vissa tillfällen externa föreläsare som håller föreläsningar, workshops och forum för lärande. Innehållet kan variera med allt ifrån barfotalöpning till mental hälsa, fokus är alltid i linje med KFUM Centrals värdegrund.

HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

Erbjuds varje år till de som verkar i huset på Rosengatan 1, både anställda och ideella.

BRANDSÄKERHETSUTBILDNING

Erbjuds varje år till de som verkar i huset på Rosengatan 1, både anställda och ideella.

 

Har du tips på föreläsare, organisationer, teman eller andra utbildningar? Maila tanja@kfumcentral.se.