Skip to content
Sök

Medlemsträff 2023

KFUM CENTRALS MEDLEMSTRÄFF 2023

– Den långsiktiga planen mot ett KFUM Central
För medlemmar inom KFUM Central och dess medlemsföreningar: Basket, Ängsholmen, Barn- och Ungdomskörerna, Gymnasterna, Cantus, Pro Musica, Motettkören, RBB, SwT, Senior och enskilda medlemmar inom Renju, gym, integrationsprojekt med flera.

Lördagen den 18 november gick KFUM Centrals årliga Medlemsträff av stapeln! Drygt 40 personer kom och delade med sig av erfarenheter, engagemang och framtidstankar.

Medlemsträffen är ett viktigt forum för att påverka vår förening framåt. Föreningen tog fram ett dokument What we want – KFUM Centrals strategi 2022 – 2027 och det dokumentet gick vi igenom och arbetade sedan i workshops för hur huvudförening och medlemsföreningar ska jobba vidare med de så kallade förflyttningarna, dvs var vi ska vara år 2027. Många idéer och tankar kom ut ur de samtalen.

Medlemsträffen är också ett tillfälle för medlemmar inom KFUM Central att mötas över föreningsgränserna, lära mer av varandra och inspireras. Utöver arbetet med strategin fick deltagarna en knapp timmes rapport om hur KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter utvecklas och arkitekt Morten Johansson och ordförande Charlotte Tham berättade och visade aktuella ritningar och illustrationer. Projektet UcareKFUM samt verksamheten med ukrainska flyktingbarn inom KFUM Central och House of Ukraine presenterades av Oleksandra ”Sasha” Polovska och Alesia Kozlovskaya. Ett inspirationsföredrag med basketfantasten och eldsjälen för integration Jonas Morin berättade om sin story och verksamhet inom KFUM Huddinge Basket. Konferensen avslutades med ett panelsamtal med några av medlemsföreningarnas representanter som berättade om sina framgångssagor och highlights under 2023 och sina framtidstankar. Dagen avslutades med middag under trevliga former.

En dokumentation kommer att sammanställas och vara klar inom ett par veckor.