Skip to content
Sök

Historia YMCA och YWCA

YMCA

År 1844 grundade tolv unga män, ledda av George Williams, den första YMCA:n. Syftet var att utveckla det själslivet hos unga män som arbetade som kontorister i London. Man anordnade bibelklasser, bönemöten och sociala och idrottsliga aktiviteter.

Till World YMCA:s historia >>>

 

YWCA

År 1855 grundades YWCA av Lady Mary Jane Kinnaird och Emma Robarts. De såg behovet att hjälpa unga kvinnor som kom från landsbygden till London för arbete i bl.a industrierna och ordnade boende, utbildning i en varm kristen atmosfär.

Till World YWCA:s hemsida >>>