Skip to content
Sök

Bäst!

För ungas psykiska hälsa

Må Bäst!

Må bäst! Projektet för psykisk hälsa har under hösten kört med gasen i botten. Projektet har sedan september deltagit på Emma utbildningen, ungdomsforumsresan, KFORUM och medlemsträffen samt har sedan oktober en ny projektledare, Frida Bramskog.

Må Bäst är ett treårigt Arvsfondsprojekt som syftar till att främja psykisk hälsa för KFUM Centrals unga och unga vuxna medlemmar. Projektet ska fram till februari 2025 utarbeta arbetssätt, utbildningar och metoder för att bidra till att unga och unga vuxna ska må så bra som möjligt i KFUM Centrals föreningar. Projektet är framtaget av ungdomar på central och framarbetat utifrån deras önskemål och behov.

Det har varit en rolig och fullspäckad höst för Må Bäst! I slutet av september deltog 26 personer när projektet arrangerade Emma-utbildningen i samarbete med region Stockholm Gotland på Kärsögården. Ämnet psykisk ohälsa/hälsa var en stor del av utbildningshelgen och två föreläsningar hölls i tunga men viktiga ämnen, ätstörning och suicid.

I oktober tog Frida över som projektledare efter Elsa. Det blev en rivstart med ungdomsforumsresan till Åbo. Må Bäst höll en workshop/föreläsning med information om projektet och deltog på resan med syfte att delaktiggöra ungdomarna i Må Bäst! framöver. Andra helgen i november deltog projektet på KFORUM i Jönköping. Må Bäst höll ett föredrag/workshop för samtliga 120 deltagare med fokus på reflektion och diskussion om ämnet psykisk ohälsa/hälsa i KFUMs föreningar. Det var mycket givande och många deltagare uppskattade att få tillfälle att diskutera frågan. I november hölls KFUM Centrals medlemsträff och även där presenterades Må Bäst! Presentationen innehöll främst information om projektet men gav även utrymme för reflektion och diskussion om ämnet psykisk ohälsa/hälsa i medlemsföreningarna.

Vad som händer just nu är att en skräddarsydd utbildning börjar ta form. Utbildningen är framtagen för målgruppen unga och syftar till att öka kunskapen och ge verktyg för att främja psykisk hälsa. Utbildningen kommer att ske i två steg och kommer till en början implementeras i KFUM Centrals befintliga utbildningar. Utbildningen kommer vara klar i februari 2023. Utöver det rullar projektet på med att arbeta fram material till hemsidan som förhoppningsvis kan lanseras i början på 2023 samt smider på planer för projektets fadderverksamhet. I början av nästa år ska även en utbildning om psykisk hälsa för anställda och ledare utformas. Men innan dess ska projektet undersöka hur behovet och önskemål om innehåll hos medlemsföreningarna ser ut, vilket är på gång just nu.