Skip to content
Sök

Hej och välkommen till ett nytt år för

KFUK-KFUM Central Senior

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2022 är 200 kronor (enligt årsmötesbeslut) och betalas in på
bankgiro 633-38 50. Skriv in namn och mejladress.

Kallelse till årsmöte för Senior!

Härmed kallas du till årsmöte den 24 februari kl. 12.00 i lokal Kammakaren i föreningshuset på Rosengatan 1 i Stockholm. Anmälan till Leila i receptionen 08-120 114 00 eller leila@kfumcentral.se senast 21 februari. Med reservation för att vi ställer in mötet pga. pandemin.

Följande sammankomster

Nästkommande preliminärt satta datum för vårterminens sammankomster är sammankomster den 31 mars samt 28 april.

Information om övrig verksamhet inom Senior

Yoga – Intentionen är att vi kör i gång Yogan så snart som möjligt. Vi återkommer med information i samband med årsmötet samt i mejlutskick. Beräknad terminskostnad 500 kr.

Styrketräning på gymmet – tyvärr har vi ingen tränare bokad, men har förhandlat till oss rabatt om 50 procent på gymkortet. Det innebär att gymkortet kommer att kosta 50 kr per månad och du kan träna hur mycket du vill, under de generösa öppettiderna 05.30 – 21.00 alla dagar i veckan.
Du köper själv ditt gymkort antingen via https://traningscenter.kfumcentral.se/ eller på plats i föreningslokalerna på Rosengatan.

Morgongymnastik – återkommer med besked

Manskören – samlas när läget blir bättre

KFUM Centrals Årsmöte

För er som även vill delta i huvudföreningen KFUM Centrals årsmöte med rösträtt gäller följande: KFUM Centrals årsmöte beslutade på årsmötet 2021 om en förändrad rösträtt. För rösträtt på KFUM Centrals årsmöte behöver man varit medlem i minst två månader innan aktuellt årsmöte. Det innebär att man ska ha erlagt medlemsavgiften till huvudföreningen eller någon av medlemsföreningarna senast den 23 februari för att ha rösträtt på årsmötet den 23 april 2022. KFUM Central kommer att begära utdrag ur respektive medlemsförenings medlemsregister alternativt bokföring för att säkerställa att samtliga som ämnar rösta har behörig rösträtt. https://kfumcentral.se/wp-content/uploads/2021/06/KFUM-Central-Stadgar-antagna-2021-04-26-1.pdf

Hoppas att vi ses snart! Styrelsen för KFUK-KFUM Central Senior
genom Ulla Mårtensson