Skip to content
Sök

Årsmöte 2023

KFUM Centrals årsmöte 2023

Tisdag 18 april 2023

Vi har haft årsmöte!

Det var ett 30-tal deltagare som samlades på Kom Hotel för årsmöte i KFUM Central den 18/4. Som årsmöten kräver är det mycket som ska gås igenom, men all formalia klarades av enligt förslag. Styrelsen föredrog verksamhetsberättelsen för 2022 och berättade om bland annat Arvsfondsprojektet Må Bäst! och vårt arbete med ukrainska flyktingar. Även års- och koncernredovisningen föredrogs och det är i ekonomin som de svåra frågorna ligger just nu och ordförande Marie Welin berättade om det tuffa ekonomiska läget vi är i.

En proposition om att se över stadgarna antogs. Det innebär att vi kommer att tillsätta en arbetsgrupp och ha ett extra årsmöte i höst. Ändring av vissa paragrafer kräver dubbla årsmötesbeslut.

Styrelsen fick två nya medlemmar, Clas Hjorth valdes för två år och Kjell Agnekil på ett år. Clas Hjorth sitter också i styrelserna för våra bolag och kommer tillsammans med Per-Ola Niblaeus vara länkarna mellan föreningens styrelse och bolagsstyrelserna. Mötet tackade av Hans von Uthmann och Jakob Zetterberg som avgick från styrelsen.

Som övrig information fick vi också information om KFUM Central baskets 70-årsjubileum och KFUM Ängsholmens 100-årsjubileum som firas i år.

 

Här nedan ser du alla handlingar från mötet:

Dagordning KFUM Central Årsmöte

Förslag för mötesordförande och -sekreterare

Förslag till mötesordning

KFUM Central Verksamhetsberättelse 2022

11.1 Verksamhetsplan KFUM Central 2023

11.2 Proposition medlemsavgifter

11.3 Proposition översyn stadgar

Valberedningens förslag

KFUM Central Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse KFUM Central 2022

Länk till KFUM Centrals stadgar

 

KFUM Centrals årsmöte tisdag den 18 april 2023 kl 18.00 på KFUM Central/Kom Hotel.

Anmälan

Sista anmälningsdag till mötet var den 12 april. Du kan anmäla dig senare också, men måste då själv kunna styrka ditt medlemsskap och att det varit betalt senast två månader före mötet.

Rösträtt

För att ha rösträtt på KFUM Centrals årsmöte måste medlem erlagt medlemsavgift till KFUM Central eller någon av KFUM Centrals medlemsföreningar senast två månader före mötet, dvs den 18 februari 2023. Medlemskapet ska vara giltigt första halvåret 2023. Du ska också ha fyllt 14 år.

Motioner & nomineringar 

Tiden för att skicka in motioner eller nominera till hedersmedlem gick ut den 21 mars.