Skip to content
Sök

Hedersmedlemmar

Hedersmedlemmar

Här kan du läsa om våra hedermedlemmar

Utsågs till hedersmedlem 2024

Julia Sandélin

Motivering:
Julia symboliserar med sin resa i föreningen det vi kallar för Central-andan. Julia har som basketspelare spelat på alla nivåer i KFUM Central Basket. Hon har även varit en mycket
omtyckt basketledare, för både ungdomslag och Rosenbusken. De senaste åren har hon varit anställd på basketkansliet och spelade en mycket viktig roll sommaren 2023, i övergången mellan två klubbchefer. Utöver basketintresset har Julia deltagit på flertalet KFUM-utbildningar, och representerat KFUM Central internationellt. Vi hoppas innerligt att KFUM Central inte har sett det sista av Julia Sandelin!

Utsågs till hedersmedlem 2024

Staffan Önne

Motivering:
Staffan har varit en superkraft i vår förening under många år. Han har haft fler roller än en Shakespeare-pjäs här på KFUM: engagerad i gymnasterna, styrelseledamot i huvudföreningen, ordförande för Ekonomiutskottet, arbetat i valberedningen, och ansvarat för styrelseutvärderingar… you name it! Är det något Staffan inte kan? Kanske lösa Rubikskub på under 5 sekunder (men vem vet, han har säkert testat). Staffan är en person som är mycket noggrann och strukturerad. Han trollar fram ordning och reda i de mest kaotiska kalkylark och hans presentationer är så pedagogiska att de borde säljas som kursmaterial på universitetet. Men Staffan är inte bara en fena på powerpoints. Han är en varm och generös person som alltid är beredd att hjälpa till. Utan Staffan hade KFUM Central inte varit den förening den är idag. Han har varit en ovärderlig tillgång för oss och därför utses Staffan till hedersmedlem, för han är en ”medlem” av vår förening som vi verkligen ”hedrar”!