Skip to content
Sök

Hedersmedlemmar

Hedersmedlemmar

Här kan du läsa om våra hedermedlemmar!

Sidan är under konstruktion och bilder samt motiveringar uppdateras löpande.

Utsågs till hedersmedlem 2024

Julia Sandélin

Motivering:
Julia symboliserar med sin resa i föreningen det vi kallar för Central-andan. Julia har som basketspelare spelat på alla nivåer i KFUM Central Basket. Hon har även varit en mycket
omtyckt basketledare, för både ungdomslag och Rosenbusken. De senaste åren har hon varit anställd på basketkansliet och spelade en mycket viktig roll sommaren 2023, i övergången mellan två klubbchefer. Utöver basketintresset har Julia deltagit på flertalet KFUM-utbildningar, och representerat KFUM Central internationellt. Vi hoppas innerligt att KFUM Central inte har sett det sista av Julia Sandelin!

Utsågs till hedersmedlem 2024

Staffan Önne

Motivering:
Staffan har varit en superkraft i vår förening under många år. Han har haft fler roller än en Shakespeare-pjäs här på KFUM: engagerad i gymnasterna, styrelseledamot i huvudföreningen, ordförande för Ekonomiutskottet, arbetat i valberedningen, och ansvarat för styrelseutvärderingar… you name it! Är det något Staffan inte kan? Kanske lösa Rubikskub på under 5 sekunder (men vem vet, han har säkert testat). Staffan är en person som är mycket noggrann och strukturerad. Han trollar fram ordning och reda i de mest kaotiska kalkylark och hans presentationer är så pedagogiska att de borde säljas som kursmaterial på universitetet. Men Staffan är inte bara en fena på powerpoints. Han är en varm och generös person som alltid är beredd att hjälpa till. Utan Staffan hade KFUM Central inte varit den förening den är idag. Han har varit en ovärderlig tillgång för oss och därför utses Staffan till hedersmedlem, för han är en ”medlem” av vår förening som vi verkligen ”hedrar”!

Utsågs till hedersmedlem 2022

Michael Lagerkvist

Motivering 

Michael kom ut till KFUM Ängsholmen första gången 1968 och hade sedan ett antal aktiva år som både ”päron” och sedermera ledare. 2004 fick kansliet på Ängsholmen en påringning om att hemsidan borde göras om. Det var Micke som ringde, och det var början på ett nytt engagemang i vuxen ålder. Engagemanget låg bland annat i att under ett par år vara ansvarig lägerchef för konfirmationslägret. År 2011 kom Micke med i KFUM Centrals styrelse och i samband med det tog engagemanget för en ny och större föreningsanläggning fart. Det började som ”Roslagstullsprojektet” för att sedan övergå till att så småningom bli dagens IKC, KFUM Central Idrotts- och kulturcenter.
Michael arbetade inledningsvis med kommunikationsfrågorna i projektet, men kom sedan att vara ideell projektledare och sedermera ordförande för hela projektet och KFUM Centrals nya bolag IKC. I arbetet med IKC har han varit outtröttlig i sitt driv och många gånger nära att stånga sig blodig i sin kamp för att få politikerna i stadshuset att förstå. Förstå den fantastiska möjligheten vi presenterade – att låta föreningen bygga idrottshallar och ytor för kultur för att berika Stockholms innerstad.
När det var som intensivast ägnade han flera möten i veckan på ideell tid för att hitta en aktör som kunde ro projektet i hamn. Sitt kartläggande och sin strategi i det mångåriga arbetet banande väg för att idén faktiskt ska bli verklighet. Som ledamot och ordförande i KFUM Central har Michael inte bara engagerat sig i kansliet, medlemsföreningarna och hotellen utan även de nationella och internationella frågorna inom organisationen. Han har alltid fortsatt värna om Ängsholmen och såg till att kontraktet med Fortifikationsverket blev förlängt.  

Michael är orädd, envis, lojal och nära till ett gott skratt. Dessutom har han den unika förmågan att resa sig efter motgångar. Sammantaget är det många egenskaper som gör honom väl värd att utses som hedersmedlem i KFUM Central. 

Utsågs till hedersmedlem 2018

Folke Larsson

Motivering: När man frågar Folke om hur han ser på KFUM Central så svarar han att det där råder en fantastisk anda av gemenskap och glädje. Han upplever KFUM Central som sitt andra hem säger han. Och undra på det. Han har mycket lång erfarenhet av föreningen. Redan hösten 1961 började han sjunga i dåvarande KFUM-kören (numera kallad KFUMs
manskör), vilket betyder att han har varit kören och KFUM Central trogen i hela 57 år. Under den tiden har han i tiotalet år hunnit med att vara körens notbibliotekarie, en ovärderlig
gärning för oss andra i kören. Alltid ordning och reda, alltid rätt noter i rätt tid, en verklig heroisk insats med tanke på de över 600 olika kompositioner som kören förfogar över. Han
har under denna tid också varit matrikelförare och ansvarig för närvaroredovisningen, liksom vice ordförande i kören under nästan lika lång tid. Hans hjärta har också klappat för seniorverksamheten i KFUM Central där han varit aktiv medlem, och bland annat har han hållit ett antal olika uppskattade föredrag, t.ex. om diktarna Dan Andersson och Bo Zetterlind, framfört tillsammans med egna sångillustrationer. När manskören har medverkat vid Senors olika årliga vår- och julsammankomster har Folke alltid troget varit med och sjungit. Något som särskilt engagerat Folke har handlat om den särskilda morgongymnastiken, som ingår i Seniors verksamhet. Också där sedan 60-talet har han varit engagerad i den veckovisa träningsverksamheten, där det också kan ingå konditions- och röstträning och inte minst en värdefull social gemenskap. Han missar inte något tillfälle att för andra propagera för värdet
av att ansluta sig till denna aktivitet.

Christer Sjöström
Utsågs 2021

Svante Bengtsson
Utsågs 2019

Kerstin ”Kea” Lagerquist
Utsågs 2019

Emma Axelsson
Utsågs 2018

Rickard ”Mulle” Gustafsson
Utsågs 2017

Catharina Isaksson
Utsågs 2017

Alf Nilsson
Utsågs 2016

Margaretha Svensson
Utsågs 2016

Per-Anders ”PA” Aglert
Utsågs 2015

Björn Jonsson
Utsågs 2014

Pelle Jacobson
Utsågs 2014

Gerhard Nestrell
Utsågs 2014

Gun Hjelmquist
Utsågs 2014

Sidan är under återuppbyggnad och samtliga hedersomnämnanden samt bilder kommer uppdateras inom kort.