Skip to content
Sök

Utskott, råd, och andra grupper

Utskott, råd och grupper

KFUM Centrals styrelse har valt att organisera föreningens arbete med frågor i utskott, arbetsgrupper och råd. Dessa skiljer sig från varandra i form av utformning, uppdrag och mandat. Skillnaden mellan utskott, råd och arbetsgrupper finns att läsa i KFUM Centrals arbetsordning som du finner under styrdokument.

EKONOMIUTSKOTTET – EU
Ordförande: Staffan Önne
Tjänsteman: Torbjörn Brown och Armineh Karapet
Övriga: Mats Berg, Hans Lagerquist, Christer Sjöström, Torbjörn Hamnmark, Torbjörn Enström

Central har följande arbetsgrupper
TRÄNINGSCENTRETS ARBETSGRUPP
Ansvarig: David Svantesson (Anställd )
Övriga medlemmar består av individer från PT-team, medlemsföreningar som har verksamhet i KFUM Centrals träningscenter på Rosengatan 1

INTERNATIONELLA ARBETGRUPPEN (tidigare IU)
Medlemmar består av internationellt intresserade medlemmar i föreningen, för närvarande endast avseende vårt Zambia-projekt.

ARBETSGRUPPEN FÖR MUSIK (tidigare MUSK)
Ordförande: Per-Ola Niblaeus
Övriga medlemmar består av individer från de olika medlemsföreningarna som bedriver musikalisk verksamhet.

KFUM Central har följande råd
BIDRAGSRÅDET

Ordförande: Torbjörn Brown (verksamhetschef)
Medlemmar: Tommie Hansson (anställd medlemsservice) och Leila Latiri (anställd operativ service)