Må Bäst! Är redo att leverera sin första utbildning

01 mars 2023

Må Bäst! har under tagit fram en utbildning för målgruppen unga och unga vuxna om psykisk hälsa..

Utbildningen syfte är att ge grundläggande kunskap om området psykisk hälsa för åldersgruppen 13-20 år. Materialet är framtaget i samarbete med Louise Aronsson, tidigare föreläsare på organisationen Tilia som arbetar för ungas psykisk hälsa.

Må bäst! vill genom utbildningen bidra till positiva förändringar på individnivå genom att:

  1. Stärka individen egen förmåga att hantera utmaningar.                    
  2. Öka kunskapen om psykisk hälsa.
  3. Tillhandahålla strategier för att främja sin psykisk hälsa.                               

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen hålls i två separata delar, men kan komprimeras till ett tillfälle vid önskemål.

Psykisk hälsa 101

del 1
Utbildningens syfte är att ge grundläggande kunskap om psykisk hälsa, förståelse över varför vi mår dåligt ibland och verktyg för att påverka sitt mående positivt.
Utbildningens kommer först och främst att hållas i fysisk föreläsande form, med interaktiva och reflekterande inslag.

del 2
Är en påbyggnadsföreläsning, alltså en fortsättning på del 1, men utifrån ett ledarskapsperspektiv. Utbildningen vill ge verktyg och tips till unga i ledarskapsposition att stötta andra unga. Idén till detta upplägg kommer från alla de ledarskapsutbildningar som riktar sig till unga och som ofta saknar detta perspektiv. Då psykiska besvär tyvärr är väldigt vanligt i dag behöver unga ledare redskap och kunskap i ämnet, både för sin egen psykiska hälsas skull samt utifrån rollen som ledare.

Föreläsningarna kommer att vara en del i KFUM Centrals VI-utbildning men kommer även att hållas under våren 2023 i Emma-utbildningen i april samt för sommarens ledare i Ängsholmens lägerverksamhets. Vill du öka kunskapen hos unga om psykisk hälsa i din förening, Kontakta Frida
frida.bramskog@kfumcentral.se