Skip to content
Sök

OM PROJEKTET
BÄST!

Må Bäst vill

främja psykisk hälsa för föreningsaktiva unga

Skolan, klimatet, framtiden. Det finns mycket som kan tynga unga idag. Må bäst vill bidra med ett steg närmare ett välmående samhälle genom att främja psykisk hälsa. Projektet Må Bäst kommer att ta fram metoder och arbetssätt för att främja psykisk hälsa hos ungdomar och unga vuxna. Främst inom ramen för vår egen förening och våra 3200 medlemmar i Stockholm, men också att ta arbetet vidare utanför vår egen organisation med hjälp av partners som exempelvis vår riksorganisation KFUM Sverige. 

Bakgrund

Projektet är framtaget av ungdomar på KFUM central

Psykisk ohälsa har enligt statistiken ökat kraftigt både i Sverige och världen de senaste 10 åren! Ungdomsforum på KFUM Central uppmärksammade den negativa trenden kring ungas psykiska mående och ville att föreningen skulle göra mer för att unga ska må bra. En projektidé tog form och 5 miljoner kronor beviljades av Arvsfonden till Må Bäst! i oktober 2021. 

Vad gör Må Bäst!

Problematiken som skapat Må Bäst! utgår från psykisk ohälsa, dock är det inte det Må Bäst! fokuserar på. Fokus är att främja ungas psykiska mående.
Ledorden i projektets arbetssätt är implementerbarhet, hållbarhet och delaktighet. Det innebär att arbetet som Må Bäst! gör under projekttiden ska kunna implementeras i ordinarie verksamhet, ska finnas kvar och kunna användas efter att projektet är över samt att målgruppen unga ska vara med och påverka hur och vad vi gör. 

Hur

Projektet ska under 3 år arbeta för sprida kunskap om psykisk hälsa och verktyg för att må bra. Det gör Må Bäst! genom att rikta sig till både föreningsledare och till föreningsaktiva unga och genom följande delar:  

Utbildning Metod Fadderverksamhet & kunskapsbank.  

  • Utbildning: Må Bäst! har tagit fram ett pass om psykisk hälsa till KFUM ledarskapsutbildning EMMA.
  • Metoden som Må Bäst! tagit fram riktar sig till föreningar för att arbeta främjande med psykisk hälsa. Metoden består av en utbildningsfilm samt metodkort. Detta förväntas vara klart för lansering i februari 2024.
  • Fadderverksamheten startade i oktober 2023 och leds av personer som engagerar sig för att arbeta för psykisk hälsa i föreningarna. Verksamheten ska vara en öppen och trygg mötesplats för unga att träffas och hänga på. Faddrarna möjliggör en kontaktyta gentemot de medlemmar som önskar olika typer av pepp och vägledning, men även en plats att ha roligt på tillsammans med grymma förebilder. 
  • Kunskapsbanken/hemsidan kommer att vara projektets plattform att dela information och dokumentation. Genom den kan projektets arbetssätt och metoder för att främja psykisk hälsa finnas tillgängligt för alla.