Skip to content
Sök

Behöver du stöd

Eller vidareförmedla information om stödkontakter till någon annan?

Tips på kontakter

Att ha tips i bakfickan till platser och kontakter för unga att vända sig till för stöd eller hjälp finns samlat på den här sidan. Även kontakter till stödfunktioner för föreningsledare att vända dig till vid behov av råd finns också listat på sidan.

Det finns olika typer av aktörer i samhället som kan hjälpa till på olika sätt.

 • Första nivån är ideella organisationer- ex. Bris och Röda korsets om bland annat erbjuder gratis samtalsstöd via chatt, här är en också helt anonym. Detta är inte vård, utan precis som ni medmänniskor som vill finnas där med någon annan. För många kan detta vara ett läskigt, men ett mindre läskigt sätt att börja prata om hur en mår och på så vis ha flera viktiga vuxna i sin vardag. 
 • Andra nivån är vårdinstanserIbland kan det vara så att vissa föredrar muntliga samtal och/eller är i behov av att träffa någon som jobbar inom vården. Ett första steg kan då vara att ta kontakt med en kurator i skolan eller via ungdomsmottagningen. Båda kan ofta ha drop in tider och är anpassade efter just barn och ungdomar.
  Om personen testat dessa aktörer och/eller behöver vård kan en kontakta sin vårdcentral direkt. Där kan de också skicka en remiss till BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) om så behövs. Dessa tre är de enklaste verksamheterna att nå inom kort tid. Dessa verksamheter kan sedan göra en bedömning om vilket typ av stöd den unge behöver.

 

Visste du att det finns stöd för idrottsledare?

Hit kan du vända dig för att få stöd kring din roll som föreningsledare. Både i relation till deltagare du känner oro kring samt frågor om hur du som ledare kan arbeta med främjande/förebyggande insatser.

Stödfunktioner

 • Stöd via chatt och telefon- Unga

  Bris– Barns rätt i samhället,
  chatten är öppen dygnet runt.
  För dig upp till 18 år.
  Chatt, mail och telefon.
  Går även att boka tid hos kurator.
  Telefonnummer 116 111
  Bris

  Tilia, Stödchatt
  För unga och unga vuxnas psykiska hälsa
  Tilia

  Mind, Livslinjen, chattstöd
  MIND

  Röda korset, Jourhavande kompis chattstöd
  Röda korset

  Maskrosbarn, chattstöd
  För barn upp till 19 år som växer upp med föräldrar i missbruk eller med psykisk sjukdom.
  Maskrosbarn 

  Shedo, chattstöd
  För personer med självskadebeteende och ätstörningar.
  Shedo

 • Vårdinstanser

  Elevhälsan,
  Hos elevhälsan finns vanligtvis kuratorer och sjuksköterskor på plats för att samtala om det som kan kännas utmanande och svårt. De kan också hjälpa vidare om du exempelvis behöver
  kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin.

  Ungdomsmottagning,
  På ungdomsmottagningar finns kuratorer på plats för att samtala om det som kan
  kännas utmanande och svårt. De kan också hjälpa vidare om du exempelvis behöver kontakt
  med Barn- och ungdomspsykiatrin.

  Vårdcentralen
  På vårdcentral finns bland annat läkare som kan hjälpa till att utreda vid misstänkt psykiatrisk diagnos och hjälp av vården behövs. De kan också hjälpa vidare vid exempel behov av kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin.

  BUP – barn och ungdomspsykiatrin
  sök efter hitta BUP-mottagning.
  Bup

  Ungdomsmottagning 
  Här kan du hitta mottagning
  Ungdomsmottagning

  Vårdcentral 
  Här kan du hitta vårdcentral
  Hitta vård

 • Stöd för idrottsledare

  Bris stödlinje för idrottsledare,
  råd och vägledning till dig som känner oro för ett barn i din förening.
  Samtalet kan handla om allt från allvarliga situationer till mer vardagliga dilemman.
  Telefonnummer
  077 – 440 00 42

  Bris hemsida

  Friends rådgivning,
  Vuxna som arbetar med barn, i förskolan, i skolan eller i föreningslivet kan ställa frågor om främjande, förebyggande och åtgärdande insatser kring mobbning och trakasserier.
  Telefonnummer
  08-545 519 90

  Mejl
  radgivning@friends.se

  Friends hemsida