Skip to content
Sök

Främja genom samtal

Hur kan du bidra?

Ge utrymme för samtal

Att prata om ämnen som berör psykisk hälsa med unga i din förening kan bidra till en ökad medvetenhet och förståelse. Genom att reflektera, diskutera och påminna om faktorer som kan påverka negativt och positivt kan unga få hjälp att hitta verktyg för att påverka sin psykiska hälsa positivt. Försök att hitta ditt sätt utifrån dina förutsättningar. Går det att avsätta tid på exempelvis träningar en stund innan, under eller efter träning att samla gruppen för att reflektera och prata om dessa ämnen?

Exempel på ämnen

Prestationskrav

Många upplever stora krav och förväntningar från andra och på sig själv att lyckas. Om kraven blir för höga kan det leda till en stor rädsla för att misslyckas. Att prata om prestationskrav på den plattform du möter unga kan ge förutsättningar för att minska pressen. Exempel på frågor kring prestationskrav kan vara:

  • Hur påverkar det oss som lag eller dig som person att känna prestationskrav?
  • Hur kan vi skapa ett klimat som inte bygger på prestation?
  • Hur kan vi göra för att våga misslyckas?

Återhämtning

Att låta kroppen vila är grundläggande för att må bra. Stress i sig är inte farligt, utan det är brist på återhämtning som är slitsamt och i längden farligt för oss. Därför är det viktigt att prata om vikten att vila. Att återhämta sig behöver inte vara så krångligt. Det kan till exempel vara att vila, att göra något kul, att vara i naturen, att ta en promenad eller att umgås med personer man mår bra av. Återhämtning i mindre doser är också bra. Tillexempel att lyssna på musik på väg från skolan eller att sitta på ett cafe och bara vara en stund. Det är bra att försöka vara närvarande och vara medveten om att det är en stund av återhämtnings och att inte tänka på saker som gör oss stressade eller påverkas oss negativ.

  • Prata och påminn om vikten av att låta kroppen och hjärnan vila.
  • Ta gärna samtal i grupp där alla kan tipsa varandra om sätt att återhämta sig på.

Generella tips på återhämtning hittar du här

Planering av vardagen

Många unga ger uttryck för att uppleva hög stressnivå och höga krav och att tiden inte räcker till. Obalansen mellan krav, prestation och brist på resurser kan leda till en inre långvarig stress och en känsla av maktlöshet. Det är viktigt att inte skuldbelägga om någon uteblir från träning/match/möte whatever.

  • Om en person uteblir ofta eller oftare, var nyfiken och fråga vad personen behöver för att kunna delta.
  • Prata gärna i grupp och tipsa varandra om tips och knep för att strukturera vardagen.
  • Hur är klimatet i gruppen om någon uteblir? Om gruppen har en tendens att skuldbelägga. Prata om det!