Skip to content
Sök

känner du oro?

som ledare känner vi ibland oro för någon i vår verksamhet. Den här sidan innehåller resurser och tips för dig att använda dig av som stöd.

Som ledare i verksamheter för unga kommer du möta unga med olika utmaningar i livet. Vissa behöver någon som lyssnar och andra kanske medicin och behandling. Det är inte din uppgift att ta reda på det. Men du kan finnas där och visa omsorg. I de fall en person uttrycker större behov av stöd eller situationer där du som ledare upplever stark oro har vi skapat resurser för dig att använda som stöd.

Vi har delat in resurserna på denna sida utifrån dessa steg:

  1. Samtal – Det kan räcka långt att du tar dig tid att lyssna.
  2. Kontakter – Om personen har behov av mer stöd
  3. Agera – Vid stark oro

Att veta exakt var gränsen går för att kliva in och agera i sin ledarroll kan vara svårt. Det är du och ni i föreningen som känner era unga bäst och kan svara på varför ni känner oro. Denna text är formulerad av Suicide Zero och beskriver tecken som en ska ta på allvar.

Var uppmärksam om en person i din omgivning genomgår större beteendeförändringar som gör dig orolig. Om en person gradvis eller plötsligt blir lynnig, ledsen eller tillbakadragen bör du samtala med om hur hen mår. Om personen talar om hopplöshetskänslor, påstår sig vara värdelös, känner sig hjälplös, inte verkar bry sig längre eller uttrycker tankar om döden (både verbalt och genom andra former för uttryck) bör du vara extra uppmärksam