Skip to content
Sök

Som ledare behöver du reflektera över din roll som vuxen och förebild.

Att vara en ledare innebär ofta att vara en förebild för andra. En förebild innebär att deltagare ser upp till vad du säger, hur du beter dig och vad du gör. Därför är det viktigt att reflektera över vem du är som ledare och vilka värden du vill representera och sända ut. Ett tips på vägen är att fundera på ditt ledarskap kopplat till psykisk hälsa och hur du kan arbeta för att inte reproducera känslan av press, höga krav och stress hos de unga du möter. 

Fundera kring
Ger jag konsekvenser om någon uteblir från repetitioner/träningar?
Ger jag konsekvenser om någon ”misslyckas”?
Berömmer jag mest prestation eller ser jag och peppar även ansträngning?