Skip to content
Sök

Om ungas arena och livsutmaningar

om föreläsningen

Psykiska besvär som oro, ångest och nedstämdhet är vanligast bland unga i hela befolkningen. Många upplever höga krav, sömnbesvär och stress.

Men varför mår unga så dåligt? och vad kan vi som vuxna göra för att stötta, peppa och lyssna på våra unga?

 

Föreläsare Caroline Meijer från organisationen Tilia kommer med denna föreläsning gå igenom vad unga själva säger om sina utmaningar och hur du som förälder/vuxen kan möta, lyssna och peppa.

Föreläsningen riktar sig till dig vuxen/förälder/ledare som vill förstå ungas livsutmaningar och få verktyg för att ge stöd till unga.

Praktisk info

Datum: 27 september

Tid: 18.30-20.00 (fika från 18.00)

Plats: KFUM Central, Rosengatan 1

Föreläsningen är kosandsfri och vänder sig främst till dig vårdnadshavare/närstående/ledare inom KFUM Central

 

Anmäl ditt intresse genom knapen nedan