Skip to content
Sök

HUR MÅR
UNGA IDAG?

Hur mår unga i dag?

Det är inte en helt helt enkel fråga att svara på, för såklart finns det inte ett enda svar på den frågan. Men genom att psykisk hälsa är ett ämne som mäts och undersöks i samhället får vi en generell uppfattning om hur befolkningen mår.

En hög andel av åldersgruppen 16 till 29 år uppger att de har en god psykisk hälsa och välbefinnande, hela 77 procent. Samtidigt som psykiska besvär som oro, stress och ångest och är högst förekommande hos samma åldersgrupp. Att uppleva psykiska besvär betyder inte samma sak som att lida av psykisk ohälsa eller att vara i behov av vård eller behandling. Men psykiska besvär innebär fortfarande ett lidande som kan ha negativ påverkan på livet.

Nedan ser ni statistik för åldersgruppen 16-29 år från Folkhälsomyndighetens senaste folkhälsoundersökning.

Statistik

16 – 29 åringar är den åldersgrupp i Sverige som enligt statistiken lider mest av Psykiska besvär.

54 %  Lider av ängslan, oro eller ångest 

27 % Lider av stress

39 % Lider av sömnbesvär 

 

Vill du läsa mer om den senaste nationella folkhälsoenkäten och mätningen gällande psykisk hälsa kan du besöka Folkhälsomyndighetens hemsida