Skip to content
Sök

Kultur

Kulturkorten är ett stöd för dig att arbeta för ett positivt klimat där deltagarna känner gemenskap, trygghet och sammanhållning. Gruppen får sätta ord och synliggöra områden som fungerar bra och som de vill förändra.