Skip to content
Sök

Vad är Psykisk hälsa?

Psykisk hälsa = Ett paraplybegrepp

Hur begreppen psykisk hälsa och psykisk ohälsa tolkas och används kan se lite olika ut beroende på hur vi relaterar till ämnet. Därför är det nödvändigt att tydliggöra vilken definition som Må Bäst! utgår från.

Enligt Folkhälsomyndigheten är psykisk hälsa och psykisk ohälsa båda samlingsbegrepp men i psykisk hälsa ingår hela spannet från psykiskt välbefinnande till psykiatriska tillstånd och suicid.

Begreppet psykisk ohälsa används för att sammanfatta psykiska besvär,  psykiatriska tillstånd och suicid.

Alltså…
Psykisk hälsa = hela spektrumet 
psykisk ohälsa = psykiska besvär,  psykiatriska tillstånd och suicid. 


Lite mer begreppsförklaring

Psykiska besvär