Skip to content
Sök

Vad är
Psykisk hälsa?

Psykisk hälsa...

…Handlar om hur vi mår och vår förmåga att hantera upp och nedgångar.

Vår psykisk hälsa handlar om hur vi mår och fungerar. Den psykiska hälsan kan förändras och påverkas av saker som händer i livet, samtidigt som vår psykiska hälsa också påverka hur vi hanterar livshändelser.

…Är ett samlingsbegrepp

Psykisk hälsa är ett stort område och innefattar både den positiva OCH negativa sidan av psykisk hälsa. Många använder begreppet ”psykisk hälsa” som den positiva delen av vårt mående. Det är inge rätt eller fel, men Må Bäst! brukar ofta använda psykiskt välbefinnande eller god psykisk hälsa när vi pratar om den positiva delen av psykisk hälsa.

Psykisk ohälsa

Är den ”negativa” sidan av psykisk hälsa och består av hela ”må dåligt-området”. Det är ett stort område där allt som orsakar dåligt mående ingår. Psykiska ohälsa kan delas in i två delar, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. Exempel på Psykiska besvär är oro, nedstämdhet och ångest. Att uppleva dessa besvär ibland är super vanligt och innebär inte att man lider av psykisk ohälsa, utan något som tillhör livets upp och nedgångar. Psykiatriska tillstånd är diagnoser som depression och ätstörningar. Varför vi drabbas olika av psykisk ohälsa beror på en mängd olika saker, från uppväxtmiljö, vad vi är med om i livet till individuell skörhet.

Sammanfattning

Psykisk hälsa/psykiskt välbefinnande innebär att du som människa, inte alltid är glad, men att du kan hantera livets upp och nedgångar. Psykisk ohälsa är ett psykiskt lidande som pågår över tid, det kan både vara en diagnos som depression men det kan också vara att en ofta känner sig nedstämd eller orolig.