Intervju med idrottspsykolog Lina Tirén.

23 februari 2022

Må Bäst! har ställt några frågor om mental hälsa till Lina Tirén, idrottspsykolog på organisationen We and Sports.

Lina har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med idrottares mentala hälsa genom bland annat Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté och We & Sports. Hon har en elitidrottsbakgrund där intresset startade för ämnet idrottspsykologi. Lina arbetar med We & Sports utbildningar, föreläsningar och individuella stödinsatser. Hon är även ansvarig för We & Sports forskningssamarbeten.

Hej Lina! Varför tycker du det är viktigt att arbeta med psykisk hälsa med unga som målgrupp?   De är vår framtid. Om vi inte kan skapa positiva, trygga miljöer som är främjande för ungas hälsa och välbefinnande så har vi ett jobb att göra (!), tycker jag. 

Vilken typ av kunskap om psykisk hälsa/ohälsa anser du att personer som möter unga i sin yrkesroll behöver?  
Baskunskaper i vad som är viktigt för mental hälsa, känna till riskfaktorer för psykisk ohälsa och friskfaktorer för psykisk hälsa, och kunna tillämpa det. 

Har du något råd till idrottsföreningar som vill uppmärksamma psykisk och mental hälsa i sin förening? 
Att införa rutiner på hur man fångar upp och arbetar med dessa frågor. Ha utbildningar för alla målgrupper (tränare, ledare, idrottare och föräldrar) då visar man att det är viktigt. Och att arbeta med mental hälsa i lika stor utsträckning som andra områden t ex fysik och teknik, det ska vara en given del av träningen. 

Har du några tips till föreningar som saknar ekonomiska resurser att arbeta främjande för psykisk hälsa?
 Små saker kan göra stor skillnad. Identifiera med hjälp av expertis några nycklar som man tillämpar och implementerar som kan främja ungas psykiska hälsa. 

I föreningslivet är ju aktiviteten i fokus. Har du några tips på hur man som exempelvis baskettränare kan arbeta främjande för psykisk hälsa?  
Arbeta för att alla i gruppen ska känna sig trygga, uppskattade och värdefulla som människor.