Intervju med Annso Blixt. Generaldirektör och grundare för organisationen Tilia

23 februari 2022

Tilias grundare och generalsekreterare Annso Blixt svarar på frågor om ungas psykiska hälsa/ohälsa och hur ledare inom föreningslivet kan möta behoven.

Hej Annso! varför tycker du det är viktigt att arbeta med psykisk hälsa med unga som målgrupp?
Det finns så oerhört mycket klokskap och möjligheter hos varje individ som ingår i ”målgruppen”. Jag har jobbat med hälsa med vuxna också, men jag hittade min plats hos unga/unga vuxna och jag tycker det är roligt för att de besitter ofta en väldigt nyfiken och ödmjuk inställning. De VILL må bra/bättre och de är inlyssnande kring hur man kan göra och är inte rädda för att testa det man föreslår/kommer fram till tillsammans. 

På vilket sätt kan vuxna i ungdomars omgivning främja psykisk hälsa?
Något vi vuxna kan behöva arbeta på är vår närvaro, därigenom upplever jag att mycket löser sig. Då är vi öppna för att se individen vi har framför oss och det är ofta i detta enkla vi når fram. 

Vilken typ av kunskap om psykisk hälsa/ohälsa anser du att personer som möter unga i sin yrkesroll behöver?
Vara medveten om att psykisk ohälsa inte ”ser ut” på ett visst sett, det kan dölja sig vad som helst på insidan och min erfarenhet är att de som håller skenet uppe mest kan vara de som bär på mest.
Jag tycker också att man ska börja med att investera i en utbildning eller bara googla runt lite/kolla tips på sociala medier efter kunskap om hur man blir en bättre lyssnare, där det ibland handlar om att vara tyst och låta en person prata klart utan att lägga in egna värderingar, ibland stämma av att man förstått rätt, ibland fråga om personen vill ha ett tips eller råd innan man ger det. Att inte utgå från sig själv utan att försöka kliva ur sig själv och in i ett försök till att ”förstå” så mycket som bara går hos den man har framför sig. Att inse sina egna begränsningar, vara trygg med att det man i stunden kan göra kan räcka, vara ärlig och om man till exempel vill hänvisa personen vidare, vilket i vissa fall kan behövas, vara noga med att göra det i samråd. 

I föreningslivet är ju aktiviteten i fokus. Har du några tips på hur man som exempelvis baskettränare kan arbeta främjande för psykisk hälsa? 
Kanske genom medvetenhet om att både prestation och aktivitet faktiskt också kan göra folk sjuka, om pressen blir för hög. Vinna är kul, också att ha mål inom idrott, men se till hur man kan skapa en sund kultur kring detta bortom hets och att folk börjar må dåligt.