Skip to content
Sök

Att främja
Psykisk hälsa

Hur kan du som föreningsledare främja psykisk hälsa 

Vi kan börja med att konstatera

Din närvaro som ledare i föreningslivet möjliggör en meningsfull fritid för många unga vilket leder till att du med ditt engagemang bidrar till att främja psykisk hälsa! Att röra på sig, ha en meningsfull fritid, och att tillhöra ett sammanhang är faktiskt några av det viktigaste främjandefaktorerna för psykisk hälsa.

Så stor eloge till dig!


 

Under länkarna nedan kommer tips, arbetssätt och verktyg för att främja psykisk hälsa att samlas. Har du tips du vill dela med dig av! Hör gärna av dig om du vill sprida din kunskap och erfarenheter till fler inom föreningslivet.