Skip to content
Sök

Välkommen till
metoden

om metoden

Den här metoden har vi skapat för föreningsledare att förmedla verktyg för att må bäst, både på grupp och individnivå.  Metoden är ett vårt bidrag för att hjälpa föreningslivet att arbeta för individen och gruppens välbefinnande och ett hållbart föreningsliv. Vi vet att föreningslivet ofta innebär många ideella timmar och slit för dig som ledare. Därför har vi försökt skapa ett material som inte kräver mycket av din tid. Korten är utformade på ett så enkelt sätt som möjligt förmedla förståelse för vad vi själva kan påverka för att må bra. 

Hur funkar korten

Varje kort innehåller en informationsdel, en reflektions/diskussionsdel och en QR-kod. En del innehåller också en instruktion.

Informationsdelen är den texten som ät högst upp på korten och som du förmedlar till deltagarna.
Diskussions/reflektionsdelen innehåller frågor som deltagarna ska fundera kring.
Instruktionsdelen
berättar för dig hur deltagarna ska arbeta med frågan.
QR-koden leder hit till hemsidan (till respektive ämne) där mer information och tips finns. Den är till för dig och deltagarna som vill läsa mer.

Här hittar du all information för att arbeta med metoden. I boxarna nedan kan du klicka dig vidare till det ämne du vill läsa mer om.