Skip to content
Sök

kontakter till vården

OM DU TROR ATT NÅGON ÄR I BEHOV AV KONTAKT MED VÅRDEN

Ibland kommer de som vi möter behöva professionell hjälp. Om det är en akut krissituation med fara för någons liv ska vi alltid ringa 112 och ta hjälp. Om det inte är kris, men ni ändå ser att personen antagligen behöver hjälp kan vi göra följande:

  • Berättar om vad du upplever, och att du bryr oss om personen
  • Fråga om det är okej att du pratar med hens vårdnadshavare. Det kan vara bra att lyfta vad du ser och ha en dialog med hemmet. Kanske har de inte koll eller märkt något som du sett.
  • Fråga om personen har professionell hjälp, om inte så kan du berätta vart hen kan vända sig.

Ibland är det svårt att prata om sitt mående. Våga stanna i känslorna som uppstår,  Om det finns ett motstånd, pusha inte, däremot kan du fråga om du får hjälpa till eller fråga igen vid ett senare tillfälle. Låt det ta tid.

söka stöd

som enklast går att nå inom kort tid är elevhälsan, ungdomsmottagning och vårdcentralen. Dessa verksamheter kan sedan göra en bedömning om vilket typ av stöd den unge behöver.

Elevhälsan,
På elevhälsa finns vanligtvis kuratorer och sjuksköterskor på plats för att samtala om det som kan kännas utmanande och svårt. De kan också hjälpa personen vidare om den exempelvis behöver kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin. Läs mer om Elevhälsan 

Ungdomsmottagning,
På närmaste ungdomsmottagning finns kuratorer på plats att prata med om  sitt mående. Ungdomsmottagningar finns i alla kommuner.
Här kan du söka på närmaste mottagning Ungdomsmottagningar

Vårdcentralen
På vårdcentralen finns särskilda team som riktar sig speciellt till barn och unga. Hjälpen du kan få på en vårdcentral kallas ibland ”första linjens psykiatri”. Om du behöver annan vård än vad vårdcentralen erbjuder kan de hjälpa vidare till ett ställe som specialiserar sig på den vård som behövs
Här kan du hitta närmaste vårdcentral Hitta vård

BUP- Barn och ungdomspsykiatrin 
BUP erbjuder specialiserad vård och behandling för barn och unga upp till 17 år med svår eller akut psykiatrisk problematik. Till BUP kommer man vid allvarligare psykiska besvär, till exempel är deprimerad, har mycket ångest eller skadar dig själv. Oftast har problemen blivit så stora att vardagen att fungerar – hemma, i skolan och med kompisar.
Ställ frågor till BUP och sök efter din närmaste BUP-mottagning.BUP

organisationer

Om personen inte vill söka vård finns det stöd att få genom organisationer Exempel på det är Bris och Röda korset,  som bland annat erbjuder gratis samtalsstöd via chatt, här är en också helt anonym. Detta är inte vård, utan medmänniskor som vill finnas där för någon annan. För många kan detta vara ett läskigt, men ett mindre läskigt sätt att börja prata om hur en mår anonymt.

Ladda ner listan med organisationer att vända sig till i pdf-format