Skip to content
Sök

min roll som ledare

Som ledare inom föreningslivet har du en fantastisk och unik möjlighet att främja psykisk hälsa genom att förmedla kunskap på en plattform där unga själva väljer att vara.

Psykiska besvär som oro, ångest och stress är den psykiska ohälsan som växer mest bland unga enligt Folkhälsomyndigheten. Psykisk besvär innebär inte alltid en psykiatrisk diagnos som kräver vård, utan kan vara en del av livets upp och nedgångar. Oavsett svårighetsgrad kan psykiska besvär var tuffa och utmanande att hantera. Du som vuxen i föreningslivet kommer garanterat stöta på unga som upplever psykiska besvär eller psykisk ohälsa. 

Du behöver inte vara experter inom området, leta efter psykisk ohälsa hos dina deltagare eller ha 100 goda råd i bakfickan. Att som ledare visa intresse, lyssna, och bekräfta att ”ja livet är tufft och utmanande nu” kan räcka långt.